CBE Polska

Beata Kłopotek opowie m.in. o Krajowym Planie Gospodarki Odpadami oraz o perspektywach finansowych 2014-2020

beata klopotekMinisterstwo srodowiskaInformujemy, że już za dwa tygodnie, 25 marca w warszawskim hotelu Marriott, podczas II edycji międzynarodowego seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", Dr inż. Beata Kłopotek, Radca Ministra Środowiska omówi Krajowy Plan Gospodarki Odpadami oraz Ramy prawne i organizacyjne nowej perspektywy finansowej 2014-2020, a także miejsce termicznego przekształcania odpadów w docelowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

Beata Kłopotek pracuje w Ministerstwie Środowiska od 1999 r. Piastowała stanowiska od głównego specjalisty do dyrektora departamentu włącznie. Ekspertka zajmuje się w szczególności problematyką gospodarki odpadami. Koordynowała przygotowanie krajowych planów gospodarki odpadami, począwszy od pierwszego Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (w 2002 r.) poprzez jego pierwszą (w 2006 r.) i drugą aktualizację (w 2010 r.). Więcej...

Energia z odpadów w wydaniu szwedzkim!

Wlodzimierz winklervattenfallPodczas II edycji międzynarodowego seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się już 25 marca, Wlodzimierz Winkler, Manager Electrical Plants, Vattenfall AB, podzieli się doświadczeniem związanym z wytwarzaniem energii z odpadów przez zakład WTE w Uppsali (Szwecja).

Blok spalający odpady (Unit 5) został uruchomiony w zakładzie w Uppsali w 2005 roku. Aby wkomponować nową część budynku w krajobraz, wykorzystano nachylenie podłoża, ograniczając w ten sposób wysokość. Blok jest zdolny do spalania posortowanych odpadów z gospodarstw domowych, jak również odpadów przemysłowych. Wraz z starszymi kotłami, blok 5 jest w stanie spalić 52 ton odpadów na godzinę. Zakład wytwarza energię elektryczną i cieplną, a także chłód do miejskiego systemu klimatyzacji oraz parę technologiczną. Do zakładu spalarni Uppsali trafiają odpady z promienia 100 km, jak również odpady importowane z Finlandii, Norwegii i Anglii. Technologia spalania jest oparta na konwencjonalnych paleniskach rusztowych z płaszczem wodnym. Więcej...

Włoskie doświadczenie dotyczące energii z opadów na przykładzie zakładu WTE w Brescii

Lorenzo ZaniboniA2A plantPodczas drugiej edycji międzynarodowego seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie"Lorenzo Zaniboni, Dyrektor A2A Waste to Energy, zaprezentuje doświadczenie związane z wytwarzaniem energii z odpadów na przykładzie zakładu w Brescii. Wydarzenie odbędzie się już 25 marca br. w warszawskim hotelu Marriott.

Zakład w Brescii odzyskuje energię elektryczną i cieplną z odpadów pochodzących ze różnicowanych źródeł. Składa się z trzech jednostek spalających, z których jedna wytarza energuię z biomasy i została zrealizowana przy użyciu najbardziej zaawansowanych technologii. Plany architektoniczne zakładu i jego integracji z krajobrazem zostały opracowane podczas początkowego etapu realizacji inwestycji. Podstawowym założeniem było osiągnięcie harmonijnej integracji w celu ochrony środowiska. W 2006 roku Columbia University oceniła zakład jako najlepszy na świecie. Więcej...

Inwentaryzacja i utrzymywanie zapasów opału. Wymogi, metodologia, pomiary

uzo baner
Zgodnie z postanowieniami Ustawy Prawo Energetyczne każde przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła, jak również wykorzystujące paliwa w procesach produkcyjnych zobowiązane jest do gromadzenia i utrzymywania zapasów opału jak również systematycznego rozliczania i ewidencjonowania tych rezerw. Dodatkowo program związany z handlem uprawnieniami do emisji oraz opodatkowanie akcyzą zmusza zakłady do dokładnej ewidencji ilościowo-jakościowej węgla na składowiskach oraz węgla spalonego w danym okresie rozliczeniowym. Jedyną możliwością prawidłowego wyznaczenia ilości wykorzystanego i paliwa jest obliczenie różnicy między ilością zakupionego węgla a jego masą, która pozostała na składowisku, czyli tzw. inwentaryzacja paliwa. Wymaga to stworzenia: zakładowych instrukcji inwentaryzacyjnych, wyznaczenia zasad szacowania ubytków naturalnych, które powstają podczas transportu paliwa od producenta, jego składowania, przetwarzania, załadunku i wywozu ze składowiska, jak również opracowania metodologii pomiarów. Jak każdy obowiązek, również ten dotyczący zapasów i inwentaryzacji nadzorowany jest przez szereg organów nadzorczych, a kary za jego niedopełnienie są bardzo surowe. Poczynając od sprawozdawczości do URE, przez weryfikacje firm zajmujących się audytem, aż do kontroli NIK-u, egzekucja obligu utrzymania rezerw może zakończyć się nawet postępowaniem sądowym oraz odpowiedzialnością karną. Jak prawidłowo zarządzać zasobami? Jak je rozliczać i inwentaryzować? Jak są właściwe zasady związane z magazynowaniem, procedurami dokonywania pomiarów? Jak rozliczać różnice? Jak wyglądają tryby kontrolne URE i NIK? Które przepisy mają strategiczny charakter? Na te oraz inne pytania odpowiedzą nasi Eksperci podczas specjalistycznych warsztatów "Inwentaryzacja i utrzymywanie zapasów opału. Wymogi, metodologia, pomiary", które odbędą się w dniu 9 kwietnia 2014 roku w Warszawie. Więcej...

Głos Ministerstwa Środowiska podczas II Seminarium „Energia z opadów. Inwestycje, paliwa, technologie”

mosMamy przyjemność poinformować, że Dr inż. Beata Kłopotek, Radca Ministra Środowiska wygłosi prelekcję podczas drugiej edycji międzynarodowego seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się już 25 marca w warszawskim hotelu Marriott. Reprezentantka Ministerstwa Środowiska opowie m.in. o inicjatywach resortu w zakresie krajowego systemu zagospodarowania odpadów i możliwości ich wykorzystania na cele energetyczne. Więcej...

Duńskie spojrzenie na energię z odpadów podczas II edycji naszego międzynarodowego seminarium

ole petersenlogodakofaZ zadowoleniem powiadamiamy, że Ole Morten Petersen, Dyrektor Zarządzający DAKOFA (Waste and Resource Network Denmark) dołączył do grona prelegentów II edycji międzynarodowego seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się już 25 marca br. w warszawskim hotelu Marriott. Ekspert weźmie udział w panelu dyskusyjnym poświęconym potencjałowi wykorzystania odpadów na potrzeby produkcji energii w sektorze ciepłowniczym i energetycznym. W Danii gospodarka odpadami komunalnymi należy do władz gminnych, które zobowiązane są do zagwarantowania odbioru odpadów oraz ich właściwego zagospodarowania. Są odpowiedzialne za uruchomienie odpowiedniej liczby sortowni odpadów, spalarni czy składowisk. Podstawą realizacji tych zadań jest plan zagospodarowania odpadów, który przed zatwierdzeniem poddawany jest konsultacjom społecznym. W 1997 roku wprowadzony został zakaz deponowania na składowiskach odpadów nadających się do spalenia. W efekcie znacznie zmalała rola składowisk. Obecnie zdecydowana większość odpadów komunalnych w Danii ulega spaleniu (najczęściej z odzyskiem energii), bądź trafia do recyklingu. Odbiór odpadów z gospodarstw domowych organizowany jest przez władze gminy i finansowany z opłat pobieranych od mieszkańców równocześnie z podatkiem od nieruchomości. W Danii zagospodarowanie odpadów jest nie tylko kwestią ekologiczną, ale również sposobem na zapewnienie ciągłości dostaw energii w przyszłości, jako że duńskie spalarnie wytwarzają z odpadów zarówno ciepło do miejskich systemów ciepłowniczych, jak i prąd. Historia duńskiego przetwarzania odpadów w energię rozpoczęła się w 1903 roku.

Źródła:
1. Biuro Analiz Sejmowych, Kancelaria Sejmu
2. www.ekogroup.info/5879/dunski-sposob-na-zagospodarowanie-odpadow

Więcej...

Ilość pozwoleń na emisję CO2 na bieżący rok zmniejszona o 400 mln

Liczba pozwoleń na emisję CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami (ETS) została zmniejszona na resztę roku o 400 mln - podała dyrekcja generalna KE ds. klimatu na swoich stronach. Od kwietnia giełda EEX nie będzie prowadzić aukcji w imieniu Polski; będą one wznowione w 2015 r. Zmniejszenie liczby pozwoleń na ten rok to efekt uzgodnionego zamrożenia aukcji 900 mln pozwoleń na emisję CO2 w latach 2014-2016 (tzw. backloading). Chodzi o podniesienie ceny pozwoleń tak, by zmobilizować firmy do zielonych inwestycji.

Więcej…

Trwa branżowa debata na temat wsparcia dla kogeneracji

IMGP9706
W warszawskim hotelu Marriott trwa obecnie pierwsza w Polsce, branżowa debata na temat przedłużenia systemu wsparcia dla CHP - Warsztaty "Nowe zasady wsparcia dla kogeneracji. Najnowsze regulacje". Podobnie jak w poprzednich edycjach, bierze w nich udział kilkadziesiąt osób reprezentujących sektor energetyczny, gazowy i biogazowy. Warsztaty prowadzone są przez dr Zdzisława Murasa, natomiast partnerem technologicznym spotkania jest firma Elteco. W tym miejscu warto wspomnieć, że prace parlamentarne nad przedłużeniem wsparcia CHP nabrały tempa na początku 2014 roku po prawie rocznym okresie braku przepisów regulujących system. Po ukończonych pracach sejmowych, senat zaproponował w tym tygodniu dwie poprawki do ustawy przedłużającej wsparcie do końca 2018 r. Więcej...

Strona 59 z 64

Joomlart