CBE Polska

Głos EURELECTRIC podczas IED FORUM

Helene LAVRAYEurelectric logoMamy przyjemność powiadomić, że Hélène Lavray, Advisor, Environment & Sustainable Development Policy Unit, EURELECTRIC dołączyła do grona prelegentów IED FORUM, które odbędzie się 22 maja br. w Warszawie. Eurelectric, czyli Unia Producentów Energii Elektrycznej, jest stowarzyszeniem sektorowym reprezentującym interesy europejskiego przemysłu elektroenergetycznego, które zrzesza członków korporacyjnych spółek wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej z większości krajów europejskich. Więcej...

Ogłoszono ustawę kogeneracyjną - z końcem miesiąca wejdzie w życie

Wczoraj (15.04.14) w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa wprowadzająca system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji w latach 2014-2018. Ustawa wejdzie w życie pod koniec miesiąca (po 14 dniach od jej ogłoszenia). Wejście w życie ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, oznacza obowiązek zakupu świadectw pochodzenia dla sprzedawców energii lub uiszczenia opłaty zastępczej. Aktualnie trudno stwierdzić ile będą kosztowały żółte i czerwone certyfikaty. W połowie maja prezes URE ma ustalić opłaty zastępcze na 2014 rok (tj w terminie 14 dni od wejścia ustawy w życie). Poziom opłaty zastępczej dla węglowej kogeneracji ma mieć wartość nie niższą niż 5% i nie wyższą niż 40% średniej ceny energii elektrycznej (sprzedaży) na rynku konkurencyjnym. Z kolei opłata zastępcza dla kogeneracji gazowej może wynieść od 15% do 110% wspomnianej średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym.

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa patronuje naszemu IED FORUM

hiphZ przyjemnością informujemy, że do grona Patronów Honorowych organizowanego przez nas IED FORUM dołączyła Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. HIPH zrzesza producentów i przetwórców stali, przemysły powiązane z hutnictwem, a także instytucje usługowe, biura projektowe instytuty naukowo-badawcze i spółki handlowe. Izba stanowi jedyną zorganizowaną reprezentację przemysłu stalowego w Polsce, pełniąc rolę pomostu pomiędzy podmiotami członkowskimi a rządem i władzami regionalnymi. IED FORUM, które odbędzie się już 22 maja w Warszawie, będzie doskonałą okazją do nawiązania kontaktu z Izbą. Więcej...

Do grona firm zaangażowanych w IED FORUM dołącza Lodge Cottrell!

Lodge CottrellFirma Lodge Cottrell zaangażowała się w organizowane przez nas międzynarodowe IED Forum, które odbędzie się 22 maja br. w Warszawie. Przedsiębiorstwo będzie obecne jako Sponsor przerwy kawowej. Lodge Cottrell jest jednym z wiodących producentów, dostawców i instalatorów na skalę przemysłową urządzeń kontroli zanieczyszczenia powietrza. Rozwiązania firmy zostały zainstalowane w ponad 4500 zakładów na całym świecie. Więcej...

AIG zostało Partnerem Strategicznym naszego Forum poświęconemu dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych

Pawel holnickiAIGMamy przyjemność poinformować, że firma AIG została Partnerem Strategicznym organizowanego przez nas IED Forum, które odbędzie się 22 maja br. w Warszawie. Podczas wydarzenia Paweł Holnicki-Szulc, Dyrektor Regionalny ds. rozwoju ubezpieczeń środowiskowych w Regionie CEE & Mediterranean, AIG, omówi sposoby zarządzania ryzykiem związanym z inwestycjami realizowanymi w celu wypełnienia obowiązków dyrektywy IED, a także przedstawi możliwości nowoczesnych ubezpieczeń środowiskowych. Firma AIG jest światowym potentatem ubezpieczeniowym działającym na terenie ponad 130 krajów. Więcej...

Podczas IED FORUM Prezes RADPEC S.A. opowie o inwestycji dostosowującej Ciepłownię "Północ" do wymagań dyrektywy 2010/75/UE

jan mazurkiewiczradpecZ zadowoleniem informujemy, że Jan Mazurkiewicz, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „RADPEC" S.A. weźmie udział w organizowanym przez nas międzynarodowym IED FORUM, które odbędzie się 22 maja br. w Warszawie.

Podczas wystąpienia Ekspert podzieli się wiedzą i doświadczeniem związanymi z budową instalacji zwiększającej skuteczność odpylania spalin oraz podwyższającej sprawność dwóch kotłów WR-25 w Ciepłowni "Północ". Szacowane koszty kwalifikowane wynoszą 3195000 zł, z czego 30% będzie dofinansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Inwestycja spowoduje wzrost ochrony powietrza i dostosowanie istniejących instalacji do wymagań wynikających z Dyrektywy IED, w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł spalania o mocy powyżej 50 MW. Więcej...


Kluczowa inwestycja Spółki Energetycznej „Jastrzębie” podczas organizowanego przez nas IED FORUM!

SEJSAPodczas organizowanego przez nas międzynarodowego IED Forum, które odbędzie się 22 maja br. w Warszawie, wiedzą i doświadczeniem podzielą się reprezentanci Spółki Energetycznej "Jastrzębie" S.A. - Tomasz Gawlik, Prezes Zarządu oraz Zbigniew Opałko, Zastępca Prezesa Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju. Eksperci opowiedzą o dostosowaniu urządzeń do wymogów dyrektywy IED na przykładzie inwestycji w EC Zofiówka, czyli budowie wysokowydajnego bloku fluidalnego CFB o mocy ponad 75 MW. Prace konstrukcyjne rozpoczną się pod koniec wiosny tego roku, a wartość inwestycji szacowana jest na 507 mln zł. Tomasz Gawlik, Prezes SEJ S.A., podkreśla wagę inwestycji w Zofiówce ze względu na kwestie ochrony środowiska, w szczególności związane z obowiązkami wprowadzanymi przez dyrektywę IED, która podnosi wymogi dotyczące emisji przemysłowych. Gawlik zaznacza, że bez nowoczesnego bloku, SEJ byłby zmuszony do stopniowego wygaszania działalności w Zofiówce. Nowy blok ma zostać oddany do eksploatacji pod koniec 2015 r. Więcej...

Nowe inwestycje - technologie redukcji emisji przemysłowych

ied
Aby wdrożyć postanowienie dyrektywy 2010/75/UE (tzw. Industrial Emissions Directive), 14 stycznia 2014 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska przedłożony przez Ministra Środowiska. Zdaniem wielu ekspertów IED jest dyrektywą zero-jedynkową - właściciele instalacji, które nie spełnią nowych wymogów będą zmuszeni wyłączać bloki niespełniające norm (ze względu na ogromne kary). Równie pewnym jest również fakt, że z tytułu nowego prawa firmy musiały ponieść ogromny wysiłek inwestycyjny.  W związku z nowymi obowiązkami, z którymi będzie musiało się zmierzyć wielu przedsiębiorców, organizujemy międzynarodową konferencję IED FORUM, która odbędzie się 22 maja 2014 roku w Warszawie. Podczas wydarzenia polscy i zagraniczni eksperci będą dyskutować na temat możliwości dostosowania działalności firm do wymogów wynikających z wdrażanych przepisów. Zapraszamy do udziału i współpracy przy wydarzeniu.Więcej...

Strona 57 z 64

Joomlart