CBE Polska

Europejskie sieci dystrybucyjne przechodzą obecnie proces pełnej automatyzacji, rozwój technologiczny w tym zakresie jest nieunikniony

Dyskusja na temat rozwoju projektów Smart grid / Smart metering w Polsce trwa niezmiennie już kilka lat. W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej Polska jest pod względem implementacji inteligentnych liczników w grupie o średnim poziomie wdrożeń. Do końca 2016 r. zainstalowane na całym świecie było ponad 700 milionów inteligentnych liczników, z czego połowa tylko w Chinach. W Unii Europejskiej nowe standardy przygotowują rynki europejskie do masowych wdrożeń. Obecnie celem Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE jest wymiana 80% liczników elektrycznych na inteligentne systemy opomiarowania do 2020 r., czyli 200 milionów liczników na sieciach elektroenergetycznych. Oznacza to, iż zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej, do roku 2020 w Polsce również planuje się montaż inteligentnych liczników energii u co najmniej 80% odbiorców. To duże wyzwanie i koszty. Obecnie wdrożenia liczników inteligentnych prowadzone są przez operatorów sieci dystrybucyjnej: ENERGA Operator S.A. na północy kraju, która na rok 2016 posiada zabudowanych ponad 832 tys. liczników AMI w technologii PLC, warszawski Innogy Stoen Operator - 100 tys. liczników AMI, TAURON Dystrybucja S.A. - 331 tys. liczników, ENEA Operator – 100 tys. liczników, a PGE Dystrybucja - około 50 tys.
Pomimo wymienionych wdrożeń sytuacja Polska nie jest łatwa. Brak jest bowiem przejrzystych rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, co utrudnia inwestorom większe zaangażowanie się w te rozwiązania. Polska ma spory potencjał dla tego typu inwestycji ale Prawo Energetyczne nie zniosło nadal pewnych barier w zakresie instalacji kluczowych elementów sieci inteligentnej a w szczególności inteligentnych liczników - to jedne z głównych konkluzji dyskusji odbywającej się w trakcie 7-tej edycji Smart Communications and Technology Forum, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2017 w Warszawie. Całość relacji i galeria zdjęć

Smart Communication and Technology Forum

Polska jest największym wytwórcą UPS-ów w UE, a wciąż nie wprowadziła do prawodawstwa Europejskiego Katalogu Odpadów

Najbardziej istotnym prawnym problemem dla ubocznych produktów spalania jest rozbieżność pomiędzy europejskim katalogiem odpadów zapisanym w załączniku do dyrektywy odpadowej a katalogiem odpadów z polskiej ustawy. Europejski Katalog Odpadów nie został jeszcze transponowany do polskiego prawodawstwa. Zgodnie z Orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinniśmy stosować się do ustawodawstwa unijnego, jednak podejście organów polskiej administracji do UPS-ów bywa różne w zależności od województwa - stwierdził Dawid Krakowiak, associate w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Ekspert przypomniał uczestnikom III edycji seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", że odpadem jest każda substancja lub przedmiot, której posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub jest zobowiązany do pozbycia się, niezależnie od tego, czy przekazywanie jest za darmo, czy jako wytwarzający płacimy za przekazanie, czy pobieramy opłatę. W Polsce co roku powstaje ok. 15 mln ton popiołów i żużli energetycznych oraz około 2,5 mln ton gipsów z odsiarczania spalin. Pozostałe uboczne produkty spalania to między innymi odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych, produkty z wapniowych metody odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu, piaski ze złóż fluidalnych oraz mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych. Szacuje się, że łącznie ilość UPS wytwarzanych obecnie wynosi ok. 23 mln ton rocznie.UPS-y wykorzystywane są przede wszystkim przy produkcji cementu, przy rekultywacji gruntów, do stabilizacji gruntów i podbudowy dróg, ale istnieje wiele innych sposobów zagospodarowania, wśród których można wymienić np. wypełnianie wyrobisk górniczych, nawożenie gruntów rolnych czy odśnieżanie dróg. Choć metod jest sporo, wciąż podaż jest dużo większa niż popyt - UPS-y zalegają na hałdach, zagospodarowanie sięga ok. 57%. Tu treść pełnej relacji

Kolejna edycja szkolenia komputerowego PUESC/SENT

smp5

Ze względu na duże zainteresowanie tematem zapraszamy na kolejną edycję szkolenia komputerowego "PUESC/SENT", które odbędzie się 27 lipca 2017 roku w Gdańsku. Spotkania skupiać się będzie na praktycznych zasadach wprowadzenia tzw. pakietu przewozowego. Szkolenia będzie się składać z dwóch części - teoretycznej i praktycznej. Omawiane będą zasady rejestracji i aktualizacji danych w systemie SENT, a także konkretne problemy zgłaszane przez przedstawicieli podmiotów objętych nowymi regulacjami. Więcej...

W centrali PGNiG trwa dyskusja nt. zagosodarowania UPS-ów

W dniu dzisiejszym odbywa się III edycja Seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania". Aktaulnie głos zabiera Jerzy Kanafek, Prezes Zarządu CEZ Produkty Energetyczne Polska. Partnerem prawnym wydarzenia jest kancelaria Dentons.

Wśród najważniejszych zagadnień znajdują się:
  • Obowiązujące regulacje, definicje i normy dla ubocznych produktów spalania
  • Rekomendowane sposoby zarządzania pozostałościami z procesu produkcyjnego
  • Pożądane praktyki w zakresie magazynowania, dostaw, odbiorów oraz przetwarzania UPS-ów
  • Realizowanie obowiązków ekologicznych
  • Metodologia badań i ocena jakości popiołów, żużli, pyłów, odpadów z odsiarczania etc.
  • Ilościowa i jakościowa perspektywa wykorzystania poszczególnych UPS-ów przez przemysł
  • Problematyka zagospodarowania UPS i związanych z tym inwestycji
IMGP2928

Firma OSIsoft Partnerem VII edycji konferencji Smart Communications and Technology Forum

osisoftFirma OSIsoft została Partnerem Strategicznym VII edycji międzynarodowej konferencji Smart Communication and Technology Forum. Krzysztof Walczuk, Executive Account Manager - Poland & Ukraine oraz Tomasz Piętka, Country Account Manager - Poland, z firmy OSIsoft, opowiedzą na konferencji o tworzeniu kompleksowej infrastruktury danych wspierających cyfrową transformację firm. Firma OSIsoft to globalny lider z zakresu analizy operacyjnej - oferujący otwartą infrastrukturę dla firm, łączącą dane sensoryczne, procesy oraz odpowiednie osoby w celu zapewnienia niezbędnych w działaniu danych strategicznych w czasie rzeczywistym. Jako twórca PI System, firma OSIsoft wspiera firmy z różnych branż, takich jak: badania, eksploatacja, produkcja, procesy przemysłowe, dystrybucja i usługi w celu wykorzystania danych strumieniowych do optymalizacji. Od ponad trzydziestu lat klienci OSIsoft korzystają z platformy PI System dla zapewnienia jakości, usprawniania dostaw energii, zgodności z przepisami bezpieczeństwa i poprawy stanu zasobów. Założona w 1980 roku firma OSIsoft jest firmą prywatną z siedzibą w San Leandro w Kalifornii, USA, posiadająca oddziały na całym świecie. Więcej...

Firma MIKRONIKA w gronie Wystawców na VII edycji konferencji Smart Communications and Technology Forum

MikronikaBadawczo-Rozwojowa Spółdzielnia Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki - MIKRONIKA zaprezentuję swoją technologię i rozwiązania podczas VII edycji międzynarodowej konferencji Smart Communication and Technology Forum, która odbędzie się 8 czerwca br. w Warszawie. Firma została założona w 1983 roku przez grupę inżynierów wywodzących się z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Systemów Automatyki przy zakładach MERAMONT w Poznaniu. W początkowym okresie, jako jedni z pierwszych w Polsce, zajmowali się projektowaniem, wytwarzaniem, instalowaniem i uruchamianiem urządzeń i systemów mikroprocesorowych. Ich systemy były przeznaczone do sterowania procesami w różnych gałęziach przemysłu o dużym stopniu skomplikowania, wymagających obsługi od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy pomiarów, stanów, ostrzeżeń i sterowań. Obecnie MIKRONIKA jest jednym z ważniejszych krajowych dostawców rozwiązań systemowych dla automatyki przemysłowej, opartych na własnym oprogramowaniu i bazie sprzętowej. Więcej...

Reprezentant ENERIS zabierze głos podczas naszego seminarium o UPS-ach

roman walkowiak

enerisRoman Walkowiak, Członek Zarządu i Dyrektor ds. Energii w ENERIS Ochrona Środowiska i ENERIS Energia zabierze głos podczas III edycji Seminarium "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które odbędzie się 6 czerwca br. w Warszawie. Ekspert od ponad 30 lat związany z energetyką zawodową i jest autorem wielu rozwiązań innowacyjnych z obszaru elektroenergetycznego gdzie brał udział w projektach krajowych jak i międzynarodowych. Ma też zasługi w obszarach gospodarki przyjaznej do środowiska, wśród których wymienić można prace nad gospodarczym i przemysłowym wykorzystaniem ubocznych produktów spalania np. jako sorbenty, zeolity czy surowce do podbudowy dróg. Więcej...

Firma CalAmp Wireless Network Group Partnerem VII edycji konferencji Smart Communications and Technology Forum

CalAmpFirma CalAmp Wireless Network Group ze Stanów Zjednoczonych została Partnerem Strategicznym VII edycji międzynarodowej konferencji Smart Communication and Technology Forum. Pan Boaz Amir, World Wide Wireless Sales Director z firmy CalAmp wraz z Panem Sergeyem Margaryan z firmy Rodnik SPE - partnerem biznesowym firmy w Europie Środkowo-Wschodniej, opowiedzą na konferencji o rozwiązaniach firmy CalAmp które znajdują swoje zastosowanie w sieciach Smart Grid. Firma CalAmp oferuje rozwiązania komunikacji bezprzewodowej dla szerokiego wachlarza urządzeń, skalowalnych platform obsługujących usługi typu "cloud" i dedykowanych aplikacji, łącząc sprzęt i oprogramowanie (hardware i software) w celu tworzenia kompletnych rozwiązań dla swoich klientów. CalAmp współpracuje z najlepszymi na świecie dostawcami technologii, a także operatorami sieci bezprzewodowych w Stanach i na świecie, a rozwiązania firmy umożliwiają klientom optymalizację ich działań poprzez gromadzenie, monitorowanie i efektywne raportowanie danych krytycznych. CalAmp ma swoją siedzibę w Irvine w Kalifornii. Więcej...

Strona 20 z 79

Joomlart