CBE Polska

Uczestniczymy w sejmowym posiedzeniu dotyczącym planów rozwoju elektromobilności

sejm komisja elektromobilnosc

Rozpoczęło się sejmowe posiedzenie Komisji Górnictwa i Energii pod przewodnictwem Posła Ireneusza Zyski na temat polskiego programu elektromobilności. Szczegóły przedstawia Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Opowiada m.in.o kwestiach Ustawy o elektromobilności, która jest w przededniu uzgodnień międzyresortowych, uruchomieniu programów NCBR B+R oraz funduszy na zakup pojazdów i infrastruktury w NFOŚiGW. W posiedzeniu, z ramienia CBE Polska udział biorą Maria Przekopowska i Paweł Krawczyk.

Trwa nasze II szkolenie dotyczące tzw. Ustawy SENT

SMP2 sala

W dniu dzisiejszym odbywa się druga edycja organizowanego przez nas szkolenia dla branży paliw ciekłych, z zakresu nowej ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. W tym miejscu warto wspomnieć, że w dniu 10 lutego 2017 roku Sejm uchwalił ustawę. Obecnie jest procedowana w Senacie i głosowanie nad nią jest zaplanowane na dzień 1 marca 2017 roku. Najprawdopodobniej wejdzie w życie w drugiej połowie marca 2017 roku.  Kolejne spotkanie branżowe z tego tematu odbędzie się już 16 marca 2017 roku w Warszawie. Więcej...

LENOVO w gronie Wystawców na II edycji Seminarium "Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii, Spółdzielnie Energetyczne"

Lenovo IntelPodczas II edycji Seminarium "Wirtualne Elektrownie, Magazyny Energii, Spółdzielnie Energetyczne" 28 lutego 2017, zaprezentuje się firma Lenovo Technology Sp. z o.o. Produkty firmy wytwarzane są we własnych fabrykach, m.in. w Brazylii, Japonii, USA, na Węgrzech oraz kilku zakładach w Chinach. Własne możliwości produkcyjne w połączeniu z strategicznymi umowami z dostawcami typu ODM, tworzą efektywną strategię łańcucha dostaw, która umożliwia szybkie reagowanie na zmiany rynkowe oraz przyspiesza rozwój innowacji. Produkty oferowane przez firmę spełniają wymagania klientów każdej wielkości i z każdej branży, od MSP po organizacje klasy Enterprise, które potrzebują „szytych na miarę” systemów do krytycznych zastosowań. Dzięki temu, firma jest w stanie nie tylko od podstaw zaprojektować infrastrukturę IT, lecz również zaproponować najlepszy sposób modernizacji już działającego sprzętu, zapewniając realne i mierzalne korzyści. Więcej...

Dziś w Sejmie debata na temat energetyki jądrowej

posiedzenie jadrowa

Rozpoczęło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii pod przewodnictwem Posła Ireneusza Zyski, na temat perspektyw i senariuszy rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Podczas wydarzenia prelegeuje m.in. Dyrektor Departamentu Energetyki Jądrowej Ministerstwa Energii - Józef Sobolewski. W spotkaniu, z ramienia naszej firmy  biorą udział Kamil Szkup i Barbara Boczek.

VYNCKE dołączyło do grona Dostawców Branżowych VI Forum of Biomass and Waste

VYNCKEFirma VYNCKE zaprezentuje się podczas VI Forum of Biomass & Waste, które odbędzie się w dniach 9-10 marca w Krakowie. VYNCKE projektuje oraz buduje zielone i czyste spalarnie opalane biomasą i paliwami alternatywnymi (SRF) o mocy 1-100 MWt i 0,5-15 MWe. Więcej...

FUMAR zaangażowany w IV Forum of Biomass & Waste

FUMAR noweInformujemy, że firma FUMAR zaangażowała się w szóstą edycję Forum of Biomass & Waste w charakterze dostawcy branżowego. FUMAR działa na rynku od 1999 roku, a od 2010 specjalizacją jest energetyka przemysłowa i odnawialne źródła energii. Głównym obszarem działania spółki są instalacje pozyskiwania energii ze spalania biomasy i odpadów oraz przenoszenie istniejących obiektów energetycznych. Z firmą FUMAR współpracujemy od II edycji Forum. Aktualnie FUMAR reprezentuje w Polsce firmy Kablitz GmbH oraz Siemens Turbomachinery Equipment GmbH. VI Forum of Biomass & Waste odbędzie się w dniach 9-10 marca br. w Krakowie. Więcej...

Reprezentant Entso-e prelegentem podczas 7 edycji Smart Communiications & Technology Forum

Laurent SchmittentsoeLaurent Schmitt, sekretarz generalny ENTSO-E dołączył do grona prelegentów podczas siódmej edycji Smart Communications & Technologies Forum, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 roku w Warszawie. Przed dołączeniem do ENTSO-E, zajmował stanowisko Global Smart Grid Strategy Leader w General Electric Grid Solutions. Laurent pracował w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji, przede wszystkim w działach produkcji energii elektrycznej, a następnie na przesyle i dystrybucji, specjalizującej się w inteligentnych rozwiązaniach. Więcej...

W siedzibie NFOŚiGW trwa debata o niskoemisyjnym transporcie i elektromobilności

NFOSiGW
Zespół CBE Polska bierze dziś udział w debacie na temat rozwoju niskoemisyjnego transportu i potencjału elektromobilności, która odbywa się z inicjatywy NFOŚiGW. W wydarzeniu biorą udział m.in.: dr Kazimierz Kujda - Prezes Zarządu NFOŚiGW, prof. dr hab. Jan Szyszko - Minister Środowiska, Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii, prof. dr hab. inż. Lidia Żakowska - Politechnika Krakowska, prof. Krzysztof Biernat - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, prof. Tomasz Popławski - Politechnika Częstochowska, Bogusław Pijanowski - Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń PIMOT, prof. Leszek Rafalski - Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Paweł Śliwa - Wiceprezes Zarządu ds. innowacji - PGE S.A., Artur Michalski - Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW, Tomasz Fulara - Prezes Zarządu, MPK Lublin Sp. z o.o., Zbigniew Nosal - Prezes Zarządu, PKM Jaworzno Sp. z o.o., Mariola Czechowska - Prezydent miasta Bełchatów, Karol Zarajczyk - Prezes Zarządu, Ursus S.A., Marek Opowicz - Prezes Zarządu, Autosan S.A. oraz Rafał Budweil - Prezes Zarządu - Triggo S.A. Nasza firma reprezentowana jest przez Marię Przekopowską - Dyrektor Zarządzającą oraz Pawła Krawczyka - Koordynatora Projektów. Tematami przewodnimi spotkania są magazyny energii, redukcja niskiej emisji, wyzwania dla energetyki zawodowej i ciepłownictwa, modele finansowania wdrożeń oraz pojazdy elektryczne. Więcej informacji na stronie NFOŚiGW.

Strona 20 z 73

Joomlart