CBE Polska

Dilemmas of the Polish "waste to energy" sector related to new planned support system for RES

Polish Local governments, in their financial estimates for the already implemented waste incineration projects, they certainly assumed price of electricity from waste incineration plants taking into account the support for RES. There is a risk that the planned support system might compromise the earlier calculations. Regulations concerning the classification electricity produced from waste incineration as 42% RES - it raises doubts.
  • What are the doubts related to investments WTE for the sector?
  • How to shape the regulatory environment related to waste management, production of alternative fuels and conditioning its to produce energy?
  • Which funding opportunities and models of collaboration - between local governments and the municipal sector and potential investors - will prove to be the most effective?
Experts cooperating with us will try to answer these and other questions during the 2nd edition of the international seminar "Energy from waste. Investments, fuels, technologies", which will be held March 25th at the Warsaw Marriott Hotel. More...

Seminarium poświęcone energii z odpadów zostało ponownie wyróżnione Honorowym Patronatem Politechniki Łódzkiej

politechnika lodzkaOrganizowana przez nas druga edycja międzynarodowego Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", która odbędzie się 25 marca br. w Warszawie, została objęta Honorowym Patronatem Politechniki Łódzkiej. Uczelnia patronowała również pierwszej odsłonie wydarzenia, która odbyła się 3 października 2013 roku.

Politechnika Łódzka od lat zaangażowana jest w zagadnienia termicznego przekształcania odpadów. Na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska w latach 1993, 1995 oraz 1997 zorganizowano cykl konferencji „Spalanie odpadów – technologie i problemy". Na PŁ prowadzone są też od lat liczne badania w zakresie rozmaitych technologii termicznego przekształcania różnego rodzaju odpadów począwszy od spalania poprzez pirolizę i zgazowanie oraz w zakresie wytwarzania tzw. paliw alternatywnych i ich spalania, a także w zakresie zagospodarowania wtórnych odpadów po procesie termicznego przekształcania i oczyszczania gazów odlotowych. II edycja Seminarium będzie okazją do nawiązania kontaktu z naukowcami reprezentującymi Politechnikę. Więcej...

Dziś mija termin złożenia ofert w II przetargu na białe certyfikaty

ureDziś upływa termin złożenia ofert w ogłoszonym przez URE II przetargu na tzw. białe certyfikaty efektywności energetycznej. Ogłoszony 27 grudnia 2013 roku przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla trzech kategorii: zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych, zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych, zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Sejm przedłużył wsparcie dla kogeneracji do końca 2018

Kilkanascie minut temu Sejm jednogłośnie przyjął ustawę, przedłużającą do końca 2018 r. system wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji - czyli produkujących jednocześnie energię elektryczną i ciepło. Za ustawą opowiedziało się 447 posłów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał.Dzięki systematycznym badaniom rynku oraz wsparciu naszych ekspertów, już dziś przygotowaliśmy dla Państwa pierwsze w Polsce specjalistyczne warsztaty: "Nowe zasady wsparcia dla kogeneracji. Najnowsze regulacje", które odbędzie się w dniu 27 lutego 2014 roku w hotelu Marriott w Warszawie. Będzie to piąta realizowana przez nas edycja wydarzenia, dedykowana wyłącznie systemowi wsparcia dla kogeneracji, która w całości poprowadzona zostanie przez dr Zdzisława Murasa.Więcej...

npwk3

Doświadczenia Vattenfall AB w zakresie wykorzystania odpadów do produkcji energii

Uppsala vattenfallWłodzimierz Winkler, Dyrektor Zakładu Uppsala Värme Vattenfall AB ze Szwecji potwierdził swoje wystąpienie podczas II specjalistycznego seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się już 25 marca 2014 w Warszawie. Podczas wydarzenia opowie o doswiadczeniach z funkcjonowania największego w Szwecji zakładu przetwarzającego odpady komunalne. Jednostka przetwarza rocznie 375 tys. ton odpadów komunalnych. W drugim niezależnym bloku spala mieszankę torfu i drewna. Oba te procesy są od siebie niezależne. Do zakładu trafiają odpady z promienia 100 km, jak również importowane z Finlandii oraz Norwegii. W zakładzie zastosowane są ruchome paleniska rusztowe z płaszczem wodnym. Więcej...

Ostatnie przygotowania przed złożeniem ofert przetargowych na białe certyfikaty

BCR8 sala
Tylko do dnia 27 stycznia 2014 roku przedsiębiorcy mogą składać w URE oferty przetargowe na tzw. białe certyfikaty. Na 6 dni przed wspomnianą datą zorganizowaliśmy specjalistyczne spotkanie na którym zainteresowane firmy, po raz ostatni mogą zweryfikować dokumentację przetargową i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z ofertą przed terminem jej złożenia. Warsztaty "Białe certyfikaty w świetle rozstrzygnięcia przetargu. Doświadczenia praktyczne" odbywają się w dniu dzisiejszym, w Hotelu Marriott w Warszawie. Podobnie jak w poprzednich edycjach, bierze w nich udział kilkadziesiąt osób. Warsztaty prowadzone są przez dr Zdzisława Murasa, Marka Zawiskę oraz Katarzynę Dziamara-Rzucidło i Magdalenę Dembińską, które reprezentują sponsora spotkania - doradczą firmę PwC. Więcej...

Baker & McKenzie oficjalnym sponsorem seminarium o energii z odpadów

BakerKancelaria prawna Baker & McKenzie dołączyła do oficjalnego grona sponsorów II międzynarodowego Seminarium „Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się 25 marca br. w Warszawie. Baker & McKenzie to jedna z największych światowych kancelarii prawnych, posiadającą 68 biur w 40 krajach. Więcej...

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska opowie o EMAS

logo gdosMiło nam poinformować, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska potwierdziła swoje merytoryczne zaangażowanie w organizowaną przez nas II edycję międzynarodowego Seminarium "Energia z odpadów. Inwestycje, paliwa, technologie", które odbędzie się 25 marca br. w Warszawie. Reprezentant GDOŚ opowie przede wszystkim o Systemie Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) – unijnym instrumentcie, wprowadzonym w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, którego celem jest zachęcenie różnych organizacji (przedsiębiorstw, zakładów, instytucji) do ciągłego doskonalenia efektów swojej działalności środowiskowej. System EMAS zakłada:
  • stałą poprawę działalności prośrodowiskowej organizacji
  • zapewnienie zgodności z unijnymi i krajowymi przepisami prawa ochrony środowiska obowiązującymi organizację
  • informowanie opinii publicznej poprzez sporządzanie corocznych deklaracji środowiskowych
  • angażowanie pracowników w proces poprawy efektów działalności środowiskowej organizacji
logo-EMASEMAS jest czymś w rodzaju posiadania znaku firmowego, określającego dążenie organizacji do doskonałości. Zasadniczym założeniem systemu EMAS jest dostrzeżenie i wyróżnienie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres podstawowych wymogów określonych przepisami prawa i w sposób stały dążą do osiągania jak najlepszych wyników prowadzonych działań prośrodowiskowych. Tak więc, przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do „elitarnego klubu" tych organizacji, które traktują aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności, oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko. Więcej...

Page 74 of 76

Joomlart