CBE Polska

Prezentacja Klastra Energii Gierałtowice podczas "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce"

gieraltowicePSE InnowacjePodczas III edycji seminarium "Klastry energii, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce", które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 roku w Warszawie, będziemy mieli możliwość posłuchać Joachima Bargiela, wójta gminy Gierałtowice oraz Piotra Rzepki, Adiunkta Politechnika Śląskiej, oraz Głównego Konsultanta PSE Innowacje. Położona w powiecie gliwickim gmina Gierałtowice jest założycielem klastera energii, w który zaangażowała się m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Planowaną produkcję energii ze źródeł odnawialnych ma uzupełniać w tym przypadku kogeneracja z metanu odzyskiwanego z pobliskiej kopalni. W utworzenie "Klastra Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice" zaangażowane są również Instytut Projektów i Analiz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz spółka Control Process jako koordynator klastra. W planach jest m.in. budowa elektrowni fotowoltaicznych, biogazowni, magazynów energii oraz infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, ale również źródeł kogeneracyjnych bazujących na metanie odzyskiwanym z kopalń. Więcej...
Joomlart