CBE Polska

II edycja naszego seminarium o rynku mocy odbędzie się 27 lutego w Warszawie

rmc2

Pod koniec zeszłego tygodnia Sejm przyjął trzy senackie poprawki do ustawy o rynku mocy. Ustawa ma trafić teraz do podpisania przez Prezydenta.
  • pierwsza poprawka znosi obowiązek publikowania przez operatora rynku mocy wyników tzw. aukcji wstępnej, przeprowadzanej przed właściwą aukcją na moc, do czasu zakończenia tej drugiej
  • zgodnie z drugą poprawką ta sama jednostka wytwórcza może być dopuszczona do aukcji głównej oraz do rynku wtórnego
  • trzecia poprawka spowoduje włączenie do grona źródeł mogących liczyć na dodatkowe przywileje (np. na dłuższy o 2 lata kontrakt mocowy) jednostek, które rozpoczęły produkcję energii między 1 lipca 2017 roku a wejściem w życie ustawy, co ma umożliwić np. uzyskanie 15-letniego kontraktu zasadniczo przewidzianego dla nowych jednostek, przez nowy blok w Kozienicach, który właśnie rozpoczyna produkcję
W związku z tym, że na początku przyszłego roku Ustawa wejdzie w życie, zapraszamy do udziału w drugiej edycji naszego autorskiego seminarium pt. "Rynek mocy i inne mechanizmy mocowe - możliwości, obowiązki, strategie", które zaplanowaliśmy na 27 lutego 2018 r. w Warszawie. Szczegółowy program wydarzenia przedstawimy na początku przyszłego roku, jednak już teraz chcielibyśmy z wyprzedzeniem poinformować o projekcie, by wszyscy zainteresowani mogli wpisać datę Seminarium w swoje kalendarze.

I edycja wydarzenia odbyła się 21 listopada 2017 r. w Warszawie. W wydarzeniu wzięło udział blisko 40 ekspertów reprezentujących Ministerstwo Energii, PSE S.A., koncerny energetyczne (wytwarzanie, dystrybucja, B&R), przemysł energochłonny, uczelnie wyższe, kancelarie prawne i firmy doradcze.

Artykuł relacjonujący pierwszą edycję można znaleźć pod tym linkiem.
Joomlart