CBE Polska

PIMOT zaangażowany w szkolenie nt. biopaliw

pimotMalgorzata OdziemkowskaMiło nam poinformować, że Małgorzata Odziemkowska, Starszy specjalista badawczo-techniczny z Zakładu Paliw Płynnych i Biogospodarki w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji, dołączyła do grona prelegentów szkolenia "Zmiany w ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych od 2018 r.". W prezentacji omówione zostaną między innymi kwestie dotyczące paliw dla transportu w świetle nowelizacji ustawy. Szkolenie odbędzie się 12 grudnia 2017 roku w Warszawie. Więcej...

Ustawa o rynku mocy po czytaniu i głosowaniu w Sejmie

rmc

25.10.2017 roku w Sejmie, odbyło się pierwsze czytanie Ustawy o rynku mocy. Natomiast dziś, tuż po 9:00 rano odbyło się pierwsze głosowanie. Ustawa została skierowana do sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa, której posiedzenie zaplanowane jest również dziś - o godz. 18. Przewidziano powołanie Nadzwyczajnej Podkomisji ds. Ustawy o Rynku Mocy. Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku, a w 2021 roku rozwiązanie to będzie w pełni zaimplementowane i funkcjonujące. Projekt ustawy o rynku mocy wprowadza tzw. dwutowarowy rynek, na którym towarem będzie tzw. moc dyspozycyjna netto, którą mogą oferować wytwórcy i zarządzanie popytem energii (DSR). Podstawą funkcjonowania rynku mocy mają być aukcje mocy dla wytwórców energii, którzy będą oferować operatorowi możliwość dostawy mocy na dany okres, co oznacza zobowiązanie do gotowości dostarczania określonego wolumenu energii elektrycznej do sieci. System aukcji ma być dwuetapowy - zasadnicza aukcja z wyprzedzeniem pięcioletnim, oraz uzupełniająca z wyprzedzeniem rocznym. Pierwsza aukcja miałaby odbyć się w połowie 2018 r. O szczegółach nowej ustawy dyskutować będziemy na najbliższym specjalistycznym seminarium "Rynek mocy - możliwości, obowiązki, strategie", które odbędzie się już 21 listopada 2017, w Centrum Szkolenia PGNiG - ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Więcej...

III Seminarium "Klastry, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce"

vpp3
vpp2panorama

Szanowni Państwo,

koncepcja klastrów energetycznych nabiera tempa. W ostatnich miesiącach zostało zawiązanych kilkadziesiąt organizacji które deklarują współpracę w ramach klastra. Powstaje wiele pytań dotycząca ich działalności: Jakie powinny być główne założenia klastrów? Jakie narzędzia są potrzebne do osiągnięcia zakładanych celów? Skąd zdobyć finansowanie na projekty klastra? Jak powinna wyglądać współpraca z OSD oraz innymi podmiotami? Na te oraz wiele innych pytań postaramy się odpowiedzieć podczas III edycji seminarium "Klastry, Spółdzielnie i Wirtualne Elektrownie w Polsce", które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 roku w Warszawie. Głównym celem wydarzenia, jest zgromadzenie ekspertów reprezentujących sektor energetyczny oraz rynek OZE aby mogli wymieniać się doświadczeniami w zakresie planowanych inicjatyw w ramach klastrów energetycznych. Podczas wydarzenia przedstawimy warte uwagi inicjatywy oraz rozwiązania które, mamy nadzieję, zainspirują nowe działania i współprace. Polscy oraz zagraniczni przedstawiciele podczas sesji plenarnej będą dzielić się swoimi doświadczeniami. Dodatkowo, podczas wydarzenia przedstawimy debatę z udziałem szerokiej gamy ekspertów którzy przedyskutują dalszy rozwój klastrów oraz stowarzyszeń. Poprzednie edycje seminarium zgromadziły ponad 250 uczestników. Już dziś serdecznie zapraszamy do współpracy i uczestnictwa. Więcej...

Rząd przyjął nowelę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Informujemy, że w dniu 24 października 2017 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych oraz promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Nowe prawo ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem przepisów umożliwiających wykorzystanie produktów współuwodornienia do realizacji NCW, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

W projekcie przewidziano m.in.:

  1. optymalizację kosztów Narodowego Celu Wskaźnikowego (tj. minimalnego udziału biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w ciągu roku w transporcie), przez zapewnienie, że nie wzrosną obciążenia związane z realizacją NCW w latach 2018-2019 dla podmiotów realizujących NCW (z przeprowadzonych analiz wynika, że dzięki planowanemu wzrostowi zapotrzebowania na paliwa transportowe w kraju możliwe jest nawet obniżanie poziomu tego obowiązku);
  2. zachowanie dotychczasowego poziomu krajowej produkcji biokomponentów wykorzystywanych do realizacji NCW (w najbliższych latach będzie to gwarantowało stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biokomponentów, pozytywnie wpływając na sytuację ekonomiczną ich producentów)" - czytamy w komunikacie.
  3. Do realizacji tych celów zaproponowano m.in.: potwierdzenie następujących wysokości NCW: 7,1% - na 2017 r.; 7,5% - na 2018 r.; 8% - na 2019 r.; 8,5% - na 2020 r. a także określenie wartości współczynników redukcyjnych: 0,86 w 2018 r. 0,82 w 2019 r.
  4. Projekt przewiduje również wprowadzenie opłaty zastępczej - instrumentu, zgodnie z którym w latach 2018-2019 realizacja NCW przez podmiot na poziomie min. 85% poziomu realizowanego w danym roku kalendarzowym, umożliwia mu wywiązanie się z części tego obowiązku przez uiszczenie opłaty zastępczej, a także określenie limitów dla biokomponentów wytworzonych z surowców uprawniających do podwójnego naliczania biokomponentów do NCW do 2019 r.: 0,3% w 2018 r., 0,5% w 2019 r.
  5. Zaproponowano także doprecyzowanie kwestii związanych z wysokością kar wymierzanych przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za brak realizacji NCW, co pozwoli na ich efektywniejsze i bardziej skuteczne wymierzanie.

Zmiany w ustawie o biokomponentach

O szczegółach nowej ustawy dyskutować będziemy na najbliższym specjalistycznym szkoleniu: "Zmiany w ustawie o biokomponentach i ciekłych od 2018 r.", które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku, w Centrum Szkolenia PGNiG - ul. Kasprzaka 25 w Warszawie. Więcej...

Report about our seminar on DSR is available

dsrEN

The article has been edited by CBE Polska based on discussions and presentations delivered during seminar "Demand side response - client, market, technology". We sincerely thank all Partners and Participants for their commitment. More

Warsztaty "Sieci ciepłownicze i węzły cieplne - projektowanie, modernizacja, wykonawstwo"

wcpr

Zgodnie z aktualnymi trendami inwestycje w infrastrukturę ciepłowniczą mają przede wszystkim przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz substancji niebezpiecznych takich jak pyły ze spalania paliw, dwutlenek siarki i tlenki azotu. Wspomniane cele mogą być realizowane m.in. poprzez redukcję strat energii powstających w procesie dystrybucji ciepła (zmniejszenie łącznej długości sieci, zamiana sieci kanałowej na preizolowaną) oraz strat ciepła w węzłach (zwiększenie sprawności węzła). Istotne korzyści można osiągnąć dzięki likwidacji grupowych węzłów i zastępowania ich węzłami indywidualnymi oraz wdrażania automatyki do sterowania popytem. W związku z dużym zainteresowaniem branży ciepłowniczej oraz ambicjami i wyzwaniami związanymi z koniecznością redukcji niskiej emisji (smogu) organizujemy branżowe warsztaty pt. "Sieci i węzły cieplne - projektowanie, eksploatacja, modernizacja, wykonawstwo". Wydarzenie odbędzie się 12 grudnia 2017 w Warszawie.

Rynek mocy procedowany w sejmie. Może być wprowadzonych 4-5 poprawek

Sejm RPSzanowni Państwo,

informujemy, że na nadchodzące pięćdziesiąte posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rynku mocy (druk nr 1722). W programie obrad znalazło się uzasadnienie Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Początek kolejnego posiedzenia odbędzie się w dniu 25 października 2017 r. o godz. 10.00, zaś czytanie projektu ustawy o rynku mocy zaplanowano jako drugie w kolejności obrad. Minister poinformował, że wobec aktualnego tekstu może być wprowadzonych 4-5 poprawek i że dyskusja o kształcie polskiego rynku mocy z Komisją Europejską obejmuje takie kwestie, jak udział zagranicznych mocy w polskim rynku oraz czas obowiązywania derogacji.
Przy okazji informujemy, że nasza firma 21 listopada w Warszawie organizuje całodzienne Seminarium poświęcone zagadnieniom Rynku mocy. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć pod linkiem: http://cbepolska.pl/pl/rynek-mocy.html

Reprezentant PSE S.A. podczas naszego Seminarium na temat DSR

IMGP3414 wm

Trwa Seminarium "Demand side response - klient, rynek, technologia". W wydarzeniu bierze udział blisko 100 ekspertów. Uczestnicy mieli już okazję wysłuchać referatu wygłoszonego przez Jarosława Sochę, Zastępcę Dyrektora Departamentu Przesyłu w PSE S.A.

Page 7 of 73

Joomlart